Nữ sinh năm 1996 cưới năm 2022 được không?

Nữ sinh năm 1996 cưới năm 2022 được không? Đó là câu hỏi mà nhiều cô dâu Bính Tý 1996 đang tìm hiểu. Tất cả sẽ có trong bài viết dưới đây. Mời các bạn cùng Firevietnam.net tìm hiểu qua bài viết dưới đây

Nữ sinh năm 1996 cưới năm 2022 được không?

Xem lịch vạn niên 2022 thấy năm 2022 là năm Nhâm Dần, tính cả tuổi Âm ( tuổi mụ) nữ 1996 là 27 tuổi. Như vậy theo quan niệm dân gian tuổi bạn không phạm Kim lâu.

Vậy nữ Bính Tý 1996 cưới năm 2022 là năm TỐT

Xem thêm: Chồng càn vợ cấn có hợp nhau không?

Nữ sinh năm 1996 cưới năm 2022 được không?

Xem ngày cưới tuổi Bính Tý trong năm 2022

Ngày cưới hỏi tốt hợp tuổi Bính Tý tháng 1 năm 2022

– Thứ hai, ngày 10/1/2022 nhằm ngày 8/12/2021 Âm lịch tức Ngày , tháng , năm Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

– Thứ bảy, ngày 22/1/2022 nhằm ngày 20/12/2021 Âm lịch tức Ngày , tháng , năm Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Ngày cưới hỏi tốt hợp tuổi Bính Tý tháng 2 năm 2022

Tháng 2 năm 2022 không có ngày tốt cưới hỏi hợp tuổi Bính Tý

Ngày cưới hỏi tốt hợp tuổi Bính Tý tháng 3 năm 2022

– Thứ bảy, ngày 26/3/2022 nhằm ngày 24/2/2022 Âm lịch tức Ngày , tháng , năm Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Ngày cưới hỏi tốt hợp tuổi Bính Tý tháng 4 năm 2022

– Thứ bảy, ngày 2/4/2022 nhằm ngày 2/3/2022 Âm lịch tức Ngày , tháng , năm Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo)

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

– Thứ ba, ngày 19/4/2022 nhằm ngày 19/3/2022 Âm lịch tức Ngày , tháng , năm Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Ngày cưới hỏi tốt hợp tuổi Bính Tý tháng 5 năm 2022

– Chủ nhật, ngày 8/5/2022 nhằm ngày 8/4/2022 Âm lịch tức Ngày , tháng , năm Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

– Thứ năm, ngày 12/5/2022 nhằm ngày 12/4/2022 Âm lịch tức Ngày , tháng , năm Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

– Thứ sáu, ngày 20/5/2022 nhằm ngày 20/4/2022 Âm lịch tức Ngày , tháng , năm Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

– Thứ ba, ngày 24/5/2022 nhằm ngày 24/4/2022 Âm lịch tức Ngày , tháng , năm Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Ngày cưới hỏi tốt hợp tuổi Bính Tý tháng 6 năm 2022

– Thứ tư, ngày 8/6/2022 nhằm ngày 10/5/2022 Âm lịch tức Ngày , tháng , năm Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Ngày cưới hỏi tốt hợp tuổi Bính Tý tháng 7 năm 2022

– Thứ tư, ngày 6/7/2022 nhằm ngày 8/6/2022 Âm lịch tức Ngày , tháng , năm Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

– Thứ tư, ngày 13/7/2022 nhằm ngày 15/6/2022 Âm lịch tức Ngày , tháng , năm Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo)

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

– Thứ sáu, ngày 15/7/2022 nhằm ngày 17/6/2022 Âm lịch tức Ngày , tháng , năm là Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

– Thứ hai, ngày 18/7/2022 nhằm ngày 20/6/2022 Âm lịch tức Ngày , tháng , năm là Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

– Thứ tư, ngày 27/7/2022 nhằm ngày 29/6/2022 Âm lịch tức Ngày , tháng , năm là Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Ngày cưới hỏi tốt hợp tuổi Bính Tý tháng 8 năm 2022

Tháng 8 năm 2022 không có ngày tốt cưới hỏi hợp tuổi Bính Tý

Ngày cưới hỏi tốt hợp tuổi Bính Tý tháng 9 năm 2022

– Thứ năm, ngày 1/9/2022 nhằm ngày 6/8/2022 Âm lịch tức Ngày , tháng , năm Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

– Thứ bảy, ngày 10/9/2022 nhằm ngày 15/8/2022 Âm lịch  tức Ngày , tháng , năm Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

– Chủ nhật, ngày 25/9/2022 nhằm ngày 30/8/2022 Âm lịch tức Ngày , tháng , năm là Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Ngày cưới hỏi tốt hợp tuổi Bính Tý tháng 10 năm 2022

– Thứ sáu, ngày 7/10/2022 nhằm ngày 12/9/2022 Âm lịch tức Ngày , tháng , năm là Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

– Thứ hai, ngày 10/10/2022 nhằm ngày 15/9/2022 Âm lịch tức Ngày , tháng , năm là Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

– Thứ tư, ngày 19/10/2022 nhằm ngày 24/9/2022 Âm lịch  tức Ngày , tháng , năm là Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Ngày cưới hỏi tốt hợp tuổi Bính Tý tháng 11 năm 2022

– Thứ tư, ngày 2/11/2022 nhằm ngày 9/10/2022 Âm lịch tức Ngày , tháng , năm Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

– Thứ hai, ngày 14/11/2022 nhằm ngày 21/10/2022 Âm lịch tức Ngày , tháng , năm Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

– Thứ tư, ngày 23/11/2022 nhằm ngày 30/10/2022 Âm lịch tức Ngày , tháng , năm Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Ngày cưới hỏi tốt hợp tuổi Bính Tý tháng 12 năm 2022

– Thứ sáu, ngày 2/12/2022 nhằm ngày 9/11/2022 Âm lịch tức Ngày , tháng , năm Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo)

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

– Thứ tư, ngày 21/12/2022 nhằm ngày 28/11/2022 Âm lịch tức Ngày , tháng , năm Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

– Thứ tư, ngày 28/12/2022 nhằm ngày 6/12/2022 Âm lịch  tức Ngày , tháng , năm Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo)

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Hy vọng với những chia sẻ của cha mẹ yêu con về nữ sinh năm 1996 cưới năm 2022 được không sẽ hữu ích với bạn đọc

Loading...

Liên kết: lich thi dau bong da Anh | ket qua bong da Anh | bang xep hang bong da Anh | KQXSMB