Kinh nghiệm thống kê bạc nhớ lô tô siêu chính xác

Thống kê bạc nhớ lô tô xsbl  ngày 15/11/2018
Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 41. Lotto hay về trong 3 hôm sau
– Cặp 33-88 về 62 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 20 lần ngày 2, 22 lần ngày 3 Về 88 ngày 1
– Cặp 39-93 về 61 lần, trong đó: 17 lần ngày 1, 21 lần ngày 2, 23 lần ngày 3 Về 93 ngày 1
Thống kê bạc nhớ lô tô xổ số ngày 14/11/2018
Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 59. Lotto hay về trong 3 hôm sau
– Cặp 01-10 về 69 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 24 lần ngày 3 Về 01 ngày 1
– Cặp 19-91 về 68 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 18 lần ngày 2, 27 lần ngày 3
Hôm trước có Lotto 66 hôm sau thường ra lại 66.

thong-ke-bac-nho

Hôm trc có Lotto 18,81 ở giải nhất thì hôm sau có Lotto 97,99 và ngược lại
Hôm trc có Lotto 45 thì hôm sau có Lotto 595 or 09
Lotto 58 mà ra thì 3 hôm sau sẽ có Lotto 63.
Lotto 68 hôm sau sẽ trả lại Lotto 86
Bổ sung thêm cho Can một số cặp xsmb  này:
– 848 đi cùng với 979
– 232-đi cùng với 747
– 656 đi cùng với 272
– 818 đi cùng với 99

Loading...

Liên kết: lich thi dau bong da Anh | ket qua bong da Anh | bang xep hang bong da Anh | KQXSMB